Yleiset vuokrausehdot

Lue vuoraukseen liittyvät asiat niin meno on mukavampaa.
 1. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan. Vuokraajan tulee noudattaa ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
 2. Moottoripyörää saa kuljettaa ainoastaan vuokraaja. Moottoripyörän saa luovuttaa toiselle tai toisen kuljetettavaksi ainoastaan jos vuokrasopimukseen on merkitty erikseen lupa siihen ja kyseiselle kuljettajalle on tehty vakuutus kuljetettavaan ajoneuvoon Yrityksen :n toimesta.
 3. Moottoripyörää ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin. Moottoripyörää ei saa käyttää ajo-opetukseen ilman erillistä sopimusta.
 4. Moottoripyörää  ja sen lisävarusteet tulee lukita asianmukaisesti pysäköitäessä.
 5. Yritys Oy:n luovuttaessa Moottoripyörän vuokraajalle tulee kummankin osapuolen tarkastaa Moottoripyörän ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien epäselvyyksien ehkäisemiseksi. Mahdolliset vauriot tulee merkitä sopimukseen.
 1. Vuokraajan perusomavastuu Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen: a. korvaamaan ajoneuvolle, sen varusteille ja vuokratuille ajovarusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot b. Korvaamaan ajoneuvosta tai ajovarusteista kadonneet osat ja lisävarusteet. Perusomavastuu 1000€ peritään tarvittaessa ajoneuvon tarkistuksen ja korjausarvion jälkeen.
 2. Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta: Jos ajoneuvolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
 3. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta: Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
 4. Muut maksuvelvollisuude1. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut.
 1. Moottoripyörän vuokra maksetaan verkkopankin kautta tilille: Järvenpään Ajokoulutuskeskus Oy IBAN FI33 1063 3000 2287 22. Suoritus pitää näkyä Yrityksen tilillä ennen moottoripyörän luovitusta. 
 2. Mahdolliset lisämaksut kuten ylikilometrikorvaukset 0,25€  peritään sopimuksen mukaan kun ajoneuvo palautetaan.
 3. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa. Sovi asia soittamalla tai lähetä sähköposti asiastasi.

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamo ilmoittaa minkälaista polttoainetta tulee käyttää 98okt . Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Pyörä luovutetaan täyteen tankattuna, joten myös palautettaessa pyörän tankin tulee olla täynnä. Vajaasta tankista veloitamme 30 euroa. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Vuokraaja vastaa renkaan puhkeamisesta koituvista kustannuksista.

1. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ajoneuvossa ilmenneestä tai ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta tulee ryhtyä.

2. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään soittamalla Yritykseen numeroon 09 2794 7700 tai 040 840 4889. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

3. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

1. Ajoneuvo on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy kun ajoneuvo on palautettu Yrityksen ja ajoneuvo on hyväksytty vastaanotetuksi henkilökunnan toimesta.

2. Jos ajoenuvoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

3. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 1. ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Sopimuksen purkautuminen Yritys Oy:llä on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoa asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan ajoneuvon viipymättä vuokraamolle. Ajoneuvon vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Vuokraamo voi periä ennalta sovitun lisämaksun ajoneuvon ulkomaille viemisen aiheuttamista vakuutuskustannuksista.

Katso tietosuojaselosteemme täältä.

Huolletut ja toimintavarmat kaksipyöräiset helposti meiltä!